T: 973 71 80 10 - 620 25 87 17 | Barbens 25262 (Lleida) | C/ Sis, núm. 1 - 25332 La Fuliola. T: 973 57 10 55 |   CAT | ES |                       Facebook Facebook
Serveis. Filosofia dels centres | Professionals

 Serveis

 Filosofia dels centres


Donar vida als anys és la nostra principal filosofia d'actuació per tal de garantir el benestar dels residents gràcies a l'equip de professionals i l'implicació de la família en la dinàmica dels centres.
Tots junts col·laborem en la millora integral de la persona i la seva qualitat de vida.
Donem una resposta adequada i individualitzada a les diferents necessitats dels nostres usuaris.

Un primer pas molt important és el procés d'ingrés per tal de minimitzar tots els canvis que representa deixar la quotidianitat de la llar habitual i integrar-se en una nova llar.
La família conjuntament amb el personal de les residències hem de garantir la màxima normalització d'aquesta etapa, com també de la posterior, anomenada procés d'adaptació. Per donar certesa i eficàcia al procés és necessari fomentar una comunicació directa, fluïda i transversal entre totes les persones implicades.

És essencial afavorir la recuperació d'aquelles persones que, per qüestions de salut ho necessitin,
i potenciar i/o mantenir les Activitats Bàsiques de la Vida Diària (ABVD) de tots els residents.

La nostra línia de treball està enfocada a la promoció i l'assoliment d'uns valors que nosaltres considerem primordials per al bon funcionament dels centres, i en conseqüència, per a una millor convivència.
És important que la persona es senti com en la seva pròpia llar, tot proporcionant-li un entorn agradable i familiar on es prioritza la confiança, la intimitat i la comoditat.
De la mateixa manera que paral·lelament pretenem fomentar aquelles actituds de respecte, tolerància i llibertat d'expressió envers el grup.

La localització de les residències al centre municipal tant de Barbens com de La Fuliola i Boldú ofereix unes garanties de proximitat i bon accés en relació als serveis i establiments del poble.
A més, afavoreix també la fàcil integració de totes les persones que vulguin participar en la dinàmica dels centres (família, veïns, entitats, voluntaris, etc.), així com la participació i el contacte dels residents amb l'entorn més proper.

Els nostres equips treballen de manera interdisciplinària amb total discreció i respectant la confidencialitat professional. Ho fem des de la singularitat i la empatia, amb sensibilitat vers el col·lectiu, tot adquirint el compromís d'oferir un tracte càlid i humà als nostres residents.

Professionals

Equip interdisciplinariS'encarrega de totes les tasques de supervisió i control per al bon funcionament de les residències. Planifica i supervisa totes les tasques del personal.

Porta a terme les entrevistes d'acolliment als centres, les entrevistes amb els familiars i el seguiment de casdacun dels residents.
Acompanyament del resident i la seva família en els processos d'ingrés o trasllats.


Juntament amb la directora s'encarrega de vetllar pel bon funcionament dels centres.

Elabora els protocols sanitaris i d'alimentació necessaris per a la correcta atenció als residents i la seva adequada aplicació.


És l'encarregada de rebre i acollir al resident en el moment de l'ingrés i tramitar les gestions derivades de les altes i les baixes als centres.

Exerceix de persona referent per al resident i la família. Els orienta i acompanya en tot allò que puguin necessitar. Facilita informació i assessorament sobre els recursos existents.

En cas d’absència de la directora, la treballadora social seria qui ocuparia aquest càrrec.


Fa l'avaluació geriàtrica integral de la persona en el moment de l'ingrés. Porta el control mèdic de tots els residents.

S'encarrega de prescriure i supervisar els tractaments mèdics pertinents en cada cas. L'assistència és de 24 hores.


Són els/les professionals que s’encarreguen de cuidar els residents i tenir cura de la seva atenció integral.

S'encarreguen de promoure i potenciar les activitats bàsiques de la vida diària (ABVD) en la mesura de les capacitats de cadascú.

Proporcionen l'ajut necessari en tot allò que puguin satisfer a les persones usuàries. Porten el control de l'estat vital del resident


Subministra la medicació pautada per la metgessa i realitza les corresponents cures de tots els residents.

Elabora un protocol de UPP (úlceres per pressió), de canvis posturals, d'incontinències, etc., i s’encarrega de la seva correcta aplicació.

Porta el control de les visites als recursos sanitaris externs.


Avalua l'estat cognitiu i emocional dels residents. A més, els proporciona atenció psicològica i estimulació cognitiva, de caire individual i grupal.

També realitza la sessió de psicomotricitat grupal juntament amb la fisioterapeuta i el taller d'estimulació multisensorial.

D'altra banda, si és necessari proporciona atenció psicològica i/o recolzament als familiars dels usuaris.


S'encarrega d'elaborar, implementar i avaluar el programa d'activitats anual de les residències.

Aquest programa educatiu i d'animació sociocultural engloba una sèrie d'activitats destinades a promoure l'envelliment actiu i la ocupació positiva del temps d'oci tot fomentant les relacions socials i el contacte amb l'entorn.

Dinamitza les activitats diàries i els tallers de lleure, així com també les festivitats i celebracions dels centres.


Realitza la valoració de l'estat funcional de la persona en el moment del seu ingrés, establint els objectius terapèutics amb el corresponent tractament.

S’encarrega de mantenir i recuperar les capacitats físiques i motrius dels residents mitjançant teràpies físiques (llum infraroig, TENS,...) i manuals (mobilitzacions actives i passives, massatges,...).

És la responsable de la sessió de psicomotricitat grupal.

 
  
 
 
© 2013 Residències Barbens. · Avís Legal · Canal Ètic· Disseny Gràfix
Informació sobre cookies: Segons la Directiva ePrivacy de la UE de 2009 volem informar que aquest lloc web no utilitza cap tipus de cookie per al seu funcionament i que no descarrega cap informació al seu dispositiu durant la navegació.